pomáhám ženám najít tu pravou cestu ke svým dětem i k sobě samým..

Pomáhám dětem s potížemi  v komunikaci, vztazích a chování, doma i ve škole.

Podporuji ženy v jejich mateřských dovednostech v odvaze nechat rozeznít více svůj vlastní hlas a pomoci dítěti i sobě získat větší sebejistotu a sebeúctu ve vztazích.

S čím vám ráda pomohu

Komunikace s dítětem

Chování dítěte, vztah dítěte k rodičům a sourozencům, vztah dítěte ke škole, jak s dítětem mluvit, vliv temperamentu.

Terapie s dospělým

Terapie, koučink, psychologické poradenství, muzikoterapie, práce s tělem- uvnitř v místnosti nebo v přírodě- Walk and Talk.

Terapie dětem

Zaměřeno na brzdy ve vývoji dítěte, jak k dítěti přistupovat, příčiny nerovnoměrného vývoje, celostní poradenství.

Muzikoterapie

Muzikoterapie a práce s tělem vedou k nalezení sebe samého.  Propojují tělo, mysl a duši, navrací pocit bezpečí, uvolnění a radosti.

Těší mě, jsem Petra Laura Maxová

„Ta nejhlubší úroveň komunikace není komunikace, je to propojení. Je beze slov. Je za hranicí slov, za hranicí řeči a je za hranicí představy.“

Profesně i osobně jsou mi blízká, a zabývám se jimi celou řadu let, témata: komunikace,  rodiče a děti, mateřství, výchova, seberozvoj, psychologie, pedagogika, péče o tělo, mysl i duši ve spojení s přírodou.

Pomáhám srozumitelně předávat informace od dětí k dospělým, dokáži řešit různé problémové situace, v kterých se ostatní zadrhli. Ukazuji možnosti, jak uchopit situaci a změnit postoje, aby komunikace lépe plynula, jak se na věc podívat jinak, aby se lidé dorozuměli a pochopili. Využívám k tomu rozmanité moderní metody, ale i naprosto jednoduché prostředky.

Pomáhám najít příčiny potíží, které se u dítěte projevují nezralostí, opožděním vývoje nebo ve spojení s nečekanými životními změnami a traumaty. 

Ženám nabízím seberozvojové techniky uvolňující emoční i fyzické bloky, které podpoří růst jejich sebehodnoty a sebeúcty, ale i obyčejné sdílení každodenností v menší skupině u koláče:)

Ve své práci propojuji dlouholeté odborné  a praktické zkušenosti s lidskostí, srdcem a svými životními hodnotami.

Co jsem vystudovala:

 • PedF MUNI v Brně – titul Mgr., SZZ-psychologie, pedagogika, speciálně-pedagogická diagnostika, logopedie, surdopedie
 • PedF UK v Praze – titul Bc., SZZ- etopedie, logopedie, speciální pedagogika- diagnostika,psychologie
 • Certifikovaný kouč MŠMT a ICF – Koučink centrum, Praha
 • Gabor Maté- workshop FF UK Praha 2022 -Citlivé dotazování
 • Akreditovaný kurz prevence syndromu vyhoření
 • Akreditovaný kurz 1. pomoci
 • Akreditovaný kurz grafomotoriky – PaedDr. Yveta Heyrovská
 • AKL ČR Muzikoterapie – PhDr. Jana Procházk

Co mám za sebou

25+ let zkušeností

Od svých 18 let se profesně věnuji pedagogice a psychologii. Následně jsem si obohatila VŠ vzdělání také o logopedii  a etopedii.

13 let vedení školky

Praxe v běžné a později vlastní mateřské škole byla obrovským zdrojem zkušeností v PP oboru, vztazích a v poznávání dětské duše.

3500+ dětí

Jsem vděčná za příležitost pomáhat dětem s problémy a rodiče podporovat v jejich rodičovských kompetencích a dovednostech.

3 napsané knížky

Napsala jsem 3 pracovní knížky, které pomáhají rozvíjet dětskou řeč, především sluchové vnímání, fonematický sluch a kognitivní funkce.

2500+ hod. terapie dětem

Přáním snad každého rodiče je vidět své dítě šťastné. Přijmout dítě jaké je, a podpořit jeho autenticitu, to je klíč k šťastnému dětství.

Výchova 3 vlastních dětí

Jsem maminkou 3 skvělých dětí, které už jsou dnes dospělé a samostatné. Vzájemně si pomáháme a jako rodina držíme při sobě.

Kolik to stojí

Komunikace s dítětem

Předávám informace uchopitelně od dětí k dospělým. Dokáži řešit různé problémové situace, kde se dospělí zadrhli-jako facilitátor. Ukazuji, jak změnit postoje, aby komunikace líp plynula, jak se na to podívat jinak a dorozumět se.

 • Vstupní konzultace 2500 Kč / 90 minut
 • Následná konzultace 1250 Kč / 60 minut

Terapie s dospělým

Nabízím koučování ve spolupráci s pozitivní psychologií,  seberozvojové a podporující přístupy v pohodlném křesle nebo v přírodě. Terapie chůzí, muzikoterapie, práce s tělem, pozitivní psychologie, vizualizace.

 • Osobní setkání 1250 Kč/60minut
 • Online setkání 1250Kč/60minut

Terapie dětem

Na základě úvodní konzultace se domluvíme na postupu a způsobu komfortním, jak pro rodiče, tak i pro dítě.

 • Osobní konzultace 1250Kč / 60 minut
 • Online konzultace 1100 Kč / 60 minut

Besedování o rodičovství

Nabízím besedy o rodičovství, ale i setkávání maminek v menší skupině, vzájemnou podporu, inspiraci a sdílení různých témat.

 • Pokec u koláče 300 Kč / 60 minut
 • Besedy rodičovství Připravujeme

Píšu knížky pro děti

Praktická pracovní knížka, která je jak dělaná pro děti, které potřebují pilovat výslovnost sykavek a probudit v sobě motivaci k jejich procvičování. Knížka obsahuje víc jak 80 rozmanitých úkolů.

Praktická interaktivní knížka pro děti od 4 let, která obsahuje 52 zábavných úkolů rozvíjejících fonematický sluch, jazykový cit, slovní zásobu a další. Dětem se bude určitě hodit i tužka, pastelky a nůžky.

Pracovní knížka, která obsahuje přes 60 úkolů a zábavných her rozvíjejících řeč dítěte. Od základních zvuků, rytmiky, přes slabiky, až k rýmům. Využijete ji doma, ve škole i školce a hodit se bude i logopedům.

Co říkají rodiče

Cesta k porozumění vašemu dítěti

Nabízím inovativní nástroj pro detailní pohled na jednotlivé rysy osobnosti vašeho dítěte a možnost porovnat je s vaší vlastní. Pomocí tohoto testu dokážete lépe pochopit souvislosti mezi temperamentem dítěte a jeho každodenním chováním, reakcemi a emocemi. Díky tomu získáte cestu k nalezení efektivních způsobů, jak pracovat s jeho jedinečnou osobností v každodenním životě.

Ozvěte se mi

Kontaktujte mě prosím telefonicky, e-mailem nebo přes webový formulář.
Ozvu se vám hned, jak to bude možné.

Mgr. Péťa Laura Maxová

Ráda se s vámi setkám v Jirnech, kam snadno dojedete za pár minut z Prahy – Černého Mostu.