pomáhám rodičům najít tu správnou cestu ke svým dětem a k sobě samým...

Pomáhám dětem s potížemi  v komunikaci, vztazích a chování.

Podporuji dospělé v jejich rodičovských kompetencích, v utváření zdravého vztahu ke svým dětem- i k sobě samým.

S čím vám ráda pomohu

Komunikace s dítětem

Pomáhám rodičům zorientovat se v chování svého dítěte. Ukazuji, jak se chovat a komunikovat s dítětem v dané situaci. 

Walk and Talk

Nabízím terapii  chůzí a osobní koučink formou pozitivní psychologie ve spojení s přirozeným pohybem v přírodě.

Terapie dětem

 Pomáhám dětem v překonávání překážek v životě při potížích v komunikaci, adaptaci, sociální interakci či školní neúspěšností.

Muzikoterapie

Muzikoterapie a práce s tělem vedou k nalezení sebe samého.  Propojují tělo, mysl a duši, navrací pocit bezpečí, uvolnění a radosti.

Těší mě, jsem Petra Laura Maxová

„Ta nejhlubší úroveň komunikace není komunikace, je to propojení. Je beze slov. Je za hranicí slov, za hranicí řeči a je za hranicí představy.“

Ve svém profesním životě se dlouhodobě zabývám tématy spojenými s komunikací, psychologií, pedagogikou, psychosomatikou, zdravým přístupem člověka k sobě i druhým lidem, a k přírodě.

Pomáhám najít příčiny potíží, které se u dítěte projevují ,,jinakostí”, nezralostí, dysfunkcemi nebo ve spojení s nečekanými životními změnami, traumaty či nástupem do školy.

Provázím rodiče k uvědomění si chybně nastavených výchovných pravidel, které mají vliv na vývoj, růst a zdraví dítěte. Dětem pomáhám – společně s rodiči – vybalancovat nadměrnou emoční zátěž, hyperaktivitu, potíže s učením. Společně nalézáme příčiny potíží a obnovujeme  rovnováhu dítěte.

Pro dospělé nabízím terapii chůzí, muzikoterapii a práci s tělem. Tyto techniky uvolňují emoční i fyzické blokace, pomáhají nastolit zdravou rovnováhu těla a obnovují seberegulaci. 

Ve své práci propojuji dlouholeté odborné  a praktické zkušenosti s psychosomatikou, muzikoterapií, dotykovou terapií a koučinkem.

Co jsem vystudovala:

 • PedF MUNI v Brně – titul Mgr., SZZ-psychologie, pedagogika, speciálně-pedagogická diagnostika, logopedie, surdopedie
 • PedF UK v Praze – titul Bc., SZZ- etopedie, logopedie, speciální pedagogika- diagnostika
 • Certifikovaný kouč MŠMT a ICF – Koučink centrum, Praha
 • Gabor Maté- workshop FF UK Praha 2022 -Citlivé dotazování
 • Akreditovaný kurz prevence syndromu vyhoření
 • Akreditovaný kurz 1. pomoci
 • Akreditovaný kurz grafomotoriky – PaedDr. Yveta Heyrovská
 • AKL ČR Muzikoterapie – PhDr. Jana Procházková

Co mám za sebou

25+ let zkušeností

Od svých 18 let se profesně věnuji pedagogice a psychologii. Následně jsem si obohatila VŠ vzdělání také o logopedii a etopedii.

13 let vedení školky

Speciální potřeby dětí spojené s úspěšnými výsledky pro mě byly neuvěřitelným zdrojem zkušeností v pedagogicko-psychologické praxi.

3500+ před/školáků

Jsem vděčná za příležitost pomáhat dětem s problémy a rodiče podporovat v jejich rodičovských kompetencích a dovednostech.

3 napsané knížky

Napsala jsem 3 pracovní knížky, které pomáhají rozvíjet dětskou řeč, především sluchové vnímání, fonematický sluch a kognitivní funkce.

2500+ hod. terapie dětem

Přáním snad každého rodiče je vidět své dítě šťastné. Přijmout dítě jaké je, a podpořit jeho autenticitu, to je klíč k šťastnému dětství.

Výchova 3 vlastních dětí

Jsem maminkou 3 skvělých dětí, které už jsou dnes dospělé a samostatné. Vzájemně si pomáháme a jako rodina držíme při sobě.

Kolik to stojí

Komunikace a rodičovství

Diagnostikuji problémy dítěte v komunikaci, v osobnostním vývoji, sociální interakci či ve škole. Vysvětluji rodičům jaké konkrétní změny je třeba udělat, co konkrétně upravit, aby došlo k pozitivnímu posunu či odstranění potíží v životě dítěte.

 • Vstupní diagnostika 2200 Kč / 90 minut
 • Následná konzultace 1250 Kč / 60 minut

Walk and Talk

Terapie za chůze je cesta k uvolnění napětí a nezpracovaných emocí a emočních bloků. Pomáhá ke zlepšení psychické kondice, vede k fyzické i duševní kondici a také k životní rovnováze. Propojení s přírodou má samo o sobě harmonizační účinky.

 • První setkání 1500 Kč/90minut
 • Následná setkání 1000Kč/60minut

Terapie dětem

Na základě úvodní konzultace se domluvíme na postupu a způsobu komfortním, jak pro rodiče, tak i pro dítě.

 • Osobní konzultace 1250Kč / 60 minut
 • Online konzultace 1000 Kč / 60 minut

Muzikoterapie

Muzikoterapie a práce s tělem je specifický přístup k propojení se s tělem a léčení na hlubších úrovních.

 • Osobní setkání 600 Kč / 30 minut
 • Osobní setkání 850 Kč / 60 minut

Píšu knížky pro děti

Praktická pracovní knížka, která je jak dělaná pro děti, které potřebují pilovat výslovnost sykavek a probudit v sobě motivaci k jejich procvičování. Knížka obsahuje víc jak 80 rozmanitých úkolů.

Praktická interaktivní knížka pro děti od 4 let, která obsahuje 52 zábavných úkolů rozvíjejících fonematický sluch, jazykový cit, slovní zásobu a další. Dětem se bude určitě hodit i tužka, pastelky a nůžky.

Pracovní knížka, která obsahuje přes 60 úkolů a zábavných her rozvíjejících řeč dítěte. Od základních zvuků, rytmiky, přes slabiky, až k rýmům. Využijete ji doma, ve škole i školce a hodit se bude i logopedům.

Co říkají rodiče

Cesta k porozumění vašemu dítěti

Nabízím inovativní nástroj pro detailní pohled na jednotlivé rysy osobnosti vašeho dítěte a možnost porovnat je s vaší vlastní. Pomocí tohoto testu dokážete lépe pochopit souvislosti mezi temperamentem dítěte a jeho každodenním chováním, reakcemi a emocemi. Díky tomu získáte cestu k nalezení efektivních způsobů, jak pracovat s jeho jedinečnou osobností v každodenním životě.

Ozvěte se mi

Kontaktujte mě prosím telefonicky, e-mailem nebo přes webový formulář.
Ozvu se vám hned, jak to bude možné.

Mgr. Petra Laura Maxová

Ráda se s vámi setkám v Jirnech, kam snadno dojedete za pár minut z Prahy – Černého Mostu.