Pomáhám dětem mluvit a dospělým jim rozumět...

Poskytuji celostní pohled na nerovnoměrný vývoj řeči dítěte a pochopení spojitosti s psychickým a emočním vývojem.

Pomáhám ženám lépe porozumět změnám v chování svého dítěte, najít rovnováhu ve vztahu k sobě samé i dítěti.  

S čím vám ráda pomohu

Terapie dětem

Pomáhám rodičům najít prospěšnější přístupy při výchově svých dětí, které povedou ke zlepšení komunikace i vztahů.

Walk and Talk

Nabízím terapii a osobní koučink formou pozitivní psychologie ve spojení s přirozeným pohybem v přírodě.

Logopedie

Poskytuji poradenství a přirozený rozvoj komunikačních dovedností formou celostního přístupu s ohledem na individualitu dítěte.

Workshopy

Nabízím workshopy pro rodiče a učitele předškolních dětí, zaměřené na rozvoj řeči, pomocí interaktivních pracovních knížek.

Těší mě, jsem Petra Laura Maxová

„Ta nejhlubší úroveň komunikace není komunikace, je to propojení. Je beze slov. Je za hranicí slov, za hranicí řeči a je za hranicí představy.“

Jsem terapeutka, logopedka, autorka vzdělávacích knížek pro děti a certifikovaný kouč.

Mým osobním i profesním životem dlouhodobě rezonují témata z oblasti psychologie, pedagogiky a psychosomatiky- komunikace, rodina, vztah dítěte a matky, psychika, emoce, trauma, chování a význam pojmu ,,nenormálnost.” Nadále se vzdělávám a hledám odpovědi na otázky ohledně příčin a souvislostí.

Pomáhám rodičům najít příčiny nerovnoměrného vývoje jejich dítěte, který úzce souvisí s vývojem řeči, výchovou a prostředím. Vedu ženy-maminky k hlubší úrovni komunikace, k vědomému poznání toho, co je za slovy, za hranicí řeči, k vnímání přirozených instinktů, které jsou často skryté pod nánosy zranění a traumat z dětství. 

Ve své práci propojuji vědecké a medicínské poznatky s psychosomatikou a celostní terapií. Uplatňuji zde své letité zkušenosti získané jak v klinické a školní praxi, tak v koučinku a terapeutické práci. Nabízím  laskavé a empatické prostředí.

Co jsem vystudovala:

 • PedF MUNI v Brně – titul Mgr., obor speciální pedagogika(logopedie,surdopedie,psychologie,diagnostika)
 • PedF UK v Praze – titul Bc., obor speciální pedagogika
 • Certifikovaný kouč MŠMT a ICF – Koučink centrum, Praha
 • Gabor Maté- workshop FF UK Praha 2022 -Trauma
 • Akreditovaný kurz prevence syndromu vyhoření
 • Akreditovaný kurz 1. pomoci
 • Akreditovaný kurz grafomotoriky – PaedDr. Yveta Heyrovská
 • Kurz AKL ČR Muzikoterapie – PhDr. Jana Procházková
 • Kurz Hudebně-pohybová výchova s akreditací -E. Kulhánková 

Co mám za sebou

25+ let zkušeností

Od 15 let se věnuji pedagogice a psychologii. Později jsem k těmto vědám připojila logopedii v klinické i školní praxi. 

13 let vedení školky

Speciální potřeby dětí spojené s úspěšnými výsledky pro mě byly neuvěřitelným zdrojem zkušeností v pedagogicko-psychologické praxi.

2500+ předškoláků

Jsem vděčná za příležitost pomáhat dětem v rozvíjení jejich potenciálu. Je radost vidět je vyrůstat v samostatné a jedinečné bytosti.

3 napsané knížky

Píši vzdělávací knížky, které pomáhají rozvíjet dětskou řeč, především sluchové vnímání, zábavnou formou. 

2500+ hod. terapie dětem

Přáním snad každého rodiče je vidět své dítě šťastné. Pochopit jeho chování a podpořit jeho autenticitu, je klíč k šťastnému dětství.

Výchova 3 vlastních dětí

Jsem maminkou 3 skvělých dětí, které už jsou dnes dospělé a samostatné. Vzájemně si pomáháme a jako rodina držíme při sobě.

Kolik to stojí

Rodinná terapie

Probíhá v laskavém a bezpečném prostředí s cílem pomoci nahlédnout na určitý problém ve výchově a vzdělávání dítěte z širší perspektivy. Pomohu najít příčinu potíží a ukáži cestu, jak dítěti pomoci.

 • Vstupní rozhovor 2000 Kč / 90 minut
 • Následná sezení 1200 Kč / 60 minut

Walk and Talk

Terapie za chůze je cesta k uvolnění napětí a nezpracovaných emocí. Pomáhá ke zlepšení psychických potíží, k větší volnosti, napojení sama na sebe. Vede k větší inspiraci, kreativitě a koncentraci.

 • Terapie při chůzi 90 minut 1200 Kč
 • Terapie při chůzi 120 minut 1600 Kč

Logopedie a rozvoj řeči

Na základě úvodní konzultace se domluvíme na dalším postupu vhodném pro Vás a vaše dítě.

 • Úvodní konzultace 2000 Kč / 90 minut
 • Logopedická péče 1200 Kč / 60 minut

Workshopy

Ukáži vám, jak přirozeně a hravě rozvíjet dětskou řeč pomocí kreativních technik, rozmanitých aktivit a zajímavých pomůcek.

 • Písmenkový detektiv 2 000 Kč / 90 minut
 • Logopedíme s předškoláky 2 000 Kč / 60 minut

Píšu knížky pro děti

Praktická pracovní knížka, která je jak dělaná pro děti, které potřebují pilovat výslovnost sykavek a probudit v sobě motivaci k jejich procvičování. Knížka obsahuje víc jak 80 rozmanitých úkolů.

Praktická interaktivní knížka pro děti od 4 let, která obsahuje 52 zábavných úkolů rozvíjejících fonematický sluch, jazykový cit, slovní zásobu a další. Dětem se bude určitě hodit i tužka, pastelky a nůžky.

Pracovní knížka, která obsahuje přes 60 úkolů a zábavných her rozvíjejících řeč dítěte. Od základních zvuků, rytmiky, přes slabiky, až k rýmům. Využijete ji doma, ve škole i školce a hodit se bude i logopedům.

Co říkají rodiče

Cesta k porozumění vašemu dítěti

Nabízím inovativní nástroj pro detailní pohled na jednotlivé rysy osobnosti vašeho dítěte a možnost porovnat je s vaší vlastní. Pomocí tohoto testu dokážete lépe pochopit souvislosti mezi temperamentem dítěte a jeho každodenním chováním, reakcemi a emocemi. Díky tomu získáte cestu k nalezení efektivních způsobů, jak pracovat s jeho jedinečnou osobností v každodenním životě.

Ozvěte se mi

Kontaktujte mě prosím telefonicky, e-mailem nebo přes webový formulář.
Ozvu se vám hned, jak to bude možné.

Mgr. Petra Laura Maxová

Ráda se s vámi setkám v Jirnech, kam snadno dojedete za pár minut z Prahy – Černého Mostu.