Pomáhám dětem a jejich rodinám žít lepší život...

Pomáhám dětem s potížemi  v rodině i ve škole.

Podporuji rodiče v jejich rodičovských kompetencích a dovednostech tak, aby utvářeli zdravý vztah se svým dítětem.

S čím vám ráda pomohu

Poradenství rodičům

Pomáhám rodičům najít účinné postupy při výchově dětí, které vedou ke zlepšení vztahů doma, i ve škole.

Walk and Talk

Nabízím terapii a osobní koučink formou pozitivní psychologie ve spojení s přirozeným pohybem v přírodě.

Terapie dětem

Pomáhám dětem v překonávání překážek doma i ve škole, zejména při potížích ve vztazích a školní neúspěšností.

Online konzultace

Nabízím online konzultace ohledně výchovy a vzdělávání a to jak rodičům, tak dětem.

Těší mě, jsem Petra Laura Maxová

„Ta nejhlubší úroveň komunikace není komunikace, je to propojení. Je beze slov. Je za hranicí slov, za hranicí řeči a je za hranicí představy.“

Ve svém profesním životě se dlouhodobě zabývám tématy spojenými s komunikací mezi dětmi ve školce a škole, ale i zdravými vztahy dítěte v rodině.

Pomáhám rodičům najít příčiny potíží, které se u dítěte projevují opožděným vývojem, nezralostí, poruchami koncentrace a chování, hyperaktivitou.

Provázím rodiče k uvědomění si nezdravých či nefunkčních vzorců v rodinném systému, které mají vliv na vývoj a spokojenost jejich dítěte. Dětem pomáhám – pomocí osvědčených technik a cvičení – vybalancovat nadměrnou emoční zátěž, jak doma, tak i ve škole, nalézt rovnováhu a vnitřní motivaci k lepšímu životu.

Rodičům poskytuji ucelený pohled na nerovnoměrný vývoj dítěte v oblasti výchovy a vzdělávání. Provázím je jednotlivými kroky ke zlepšení poznávacích funkcí dítěte a k viditelným pokrokům.

Ve své práci propojuji odborné zkušenosti s psychosomatikou. Nabízím  laskavý a empatický přístup.

Co jsem vystudovala:

 • PedF MUNI v Brně – titul Mgr., SZZ-psychologie, speciálně-pedagogická diagnostika, logopedie, surdopedie
 • PedF UK v Praze – titul Bc., SZZ- etopedie, logopedie, speciální pedagogika- diagnostika
 • Certifikovaný kouč MŠMT a ICF – Koučink centrum, Praha
 • Gabor Maté- workshop FF UK Praha 2022 -Citlivé dotazování
 • Akreditovaný kurz prevence syndromu vyhoření
 • Akreditovaný kurz 1. pomoci
 • Akreditovaný kurz grafomotoriky – PaedDr. Yveta Heyrovská
 • AKL ČR Muzikoterapie – PhDr. Jana Procházko

Co mám za sebou

25+ let zkušeností

Od svých 18 let se profesně věnuji pedagogice a psychologii. Postupně jsem připojila i speciální pedagogiku- logopedii, surdopedii, etopedii.

13 let vedení školky

Speciální potřeby dětí spojené s úspěšnými výsledky pro mě byly neuvěřitelným zdrojem zkušeností v pedagogicko-psychologické praxi.

2500+ před/školáků

Jsem vděčná za příležitost pomáhat dětem s problémy a rodiče podporovat v jejich rodičovských kompetencích a dovednostech.

3 napsané knížky

Napsala jsem 3 pracovní knížky, které pomáhají rozvíjet dětskou řeč, sluchové vnímání a kognitivní funkce.

2500+ hod. terapie dětem

Přáním snad každého rodiče je vidět své dítě šťastné. Pochopit jeho chování a podpořit jeho autenticitu, je klíč k šťastnému dětství.

Výchova 3 vlastních dětí

Jsem maminkou 3 skvělých dětí, které už jsou dnes dospělé a samostatné. Vzájemně si pomáháme a jako rodina držíme při sobě.

Kolik to stojí

Poradenství rodičům

Probíhá  s cílem pomoci rodičům rozklíčovat překážky ve výchově jejich dítěte a podívat se na dané téma v širších souvislostech. Pomáhám pochopit souvislosti mezi temperamentem dítěte, jeho reakcemi, emocemi a každodenním chováním.

 • Vstupní rozhovor 2000 Kč / 90 minut
 • Následná setkání 1200 Kč / 60 minut

Walk and Talk

Terapie za chůze je cesta k uvolnění napětí a nezpracovaných emocí. Pomáhá ke zlepšení psychických potíží, k větší volnosti, napojení sama na sebe. Vede k větší inspiraci, kreativitě a koncentraci.

 • První setkání 1,5 hod. 1500 Kč
 • Následná setkání 1,5 hod 1200 Kč

Terapie dětem

Na základě úvodní konzultace se domluvíme na dalším postupu vhodném pro Vás a vaše dítě.

 • Osobní konzultace 1200Kč / 60 minut
 • Online konzultace 900 Kč / 60 minut

Online konzultace

Společně nahlédneme na potíže v chování dítěte, najdeme příčinu potíží a domluvíme se na postupu, jak mu pomoci.

 • Konzultace I. 1 200 Kč / 90 minut
 • Konzultace II. 900 Kč / 60 minut

Píšu knížky pro děti

Praktická pracovní knížka, která je jak dělaná pro děti, které potřebují pilovat výslovnost sykavek a probudit v sobě motivaci k jejich procvičování. Knížka obsahuje víc jak 80 rozmanitých úkolů.

Praktická interaktivní knížka pro děti od 4 let, která obsahuje 52 zábavných úkolů rozvíjejících fonematický sluch, jazykový cit, slovní zásobu a další. Dětem se bude určitě hodit i tužka, pastelky a nůžky.

Pracovní knížka, která obsahuje přes 60 úkolů a zábavných her rozvíjejících řeč dítěte. Od základních zvuků, rytmiky, přes slabiky, až k rýmům. Využijete ji doma, ve škole i školce a hodit se bude i logopedům.

Co říkají rodiče

Cesta k porozumění vašemu dítěti

Nabízím inovativní nástroj pro detailní pohled na jednotlivé rysy osobnosti vašeho dítěte a možnost porovnat je s vaší vlastní. Pomocí tohoto testu dokážete lépe pochopit souvislosti mezi temperamentem dítěte a jeho každodenním chováním, reakcemi a emocemi. Díky tomu získáte cestu k nalezení efektivních způsobů, jak pracovat s jeho jedinečnou osobností v každodenním životě.

Ozvěte se mi

Kontaktujte mě prosím telefonicky, e-mailem nebo přes webový formulář.
Ozvu se vám hned, jak to bude možné.

Mgr. Petra Laura Maxová

Ráda se s vámi setkám v Jirnech, kam snadno dojedete za pár minut z Prahy – Černého Mostu.